Paieška

„Mokomosios knygelės vaikų sveikatos ir socialinei kompetencijoms ugdyti, sveikos gyvensenos nuostatoms ir įpročiams formuoti“

Data
2021-10-13
Laikas
14.30 val.
Pabaiga:
15.30 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
VšĮ „D&DM“ dir.
D. Marazienė
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
1 prioritetas

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojai.

Priešmokyklinukams skirtos knygelės parengtos remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ir „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“. Jų temos: „Mano diena“, „Saugokime dantukus“, „Emocijos ir jausmai“, „Sveika mityba“, „Sveika gyvensena“, „Asmens higiena“, „Plaukime rankas“. Pradinukams skirtos knygelės parengtos remiantis „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja programa“ ir „Pradinio ugdymo bendrąja programa“. Jų temos: „Vaiko sauga“, „Burnos higiena“, „Fizinis aktyvumas“, „Sveika gyvensena“, „Pirmoji pagalba“, „Plaukime rankas“, „Asmens higiena“. Tinka naudoti integruotam sveikos gyvensenos ugdymui,  papildomajam ugdymui, sveikos gyvensenos, sveikatos ugdymo būreliams.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.