Paieška

„Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai“ (12 val.)

Programa „Pagalba fizikos mokytojams rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas“ (42 val.)

Data
2022-11-08
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. R. Skorulskienė (LFMA)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
3,00 €

Dalyviai – Lietuvos mokyklų fizikos mokytojai.

I sesijos metu bus nagrinėjamos šios temos: vertinimo apibrėžtis ir tipai; vertinimo kriterijai; vertinimo kriterijų formulavimas ir jų sąsaja su mokymo(si) diferencijavimu, individualizavimu ir personalizavimu pamokoje ugdant planuojamas kompetencijas; vokinių pasiekimų lygių požymiai pagal pasiekimo sritis; vžduočių parinkimas ir pritaikymas pamokoje pagal pasiekimų lygius; vraktinis užduočių kūrimas.
Seminaras organizuojamas bendradarbiaujant su LFMA.
Seminaro II sesija (5 val.) vyks gruodžio mėn.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.