Paieška

„Mokinio ugdymo(si) veiklos projektavimas į sėkmę, taikant kūrybinio mąstymo metodus“ (8 val.)

Programa „Mokymo(si) projektavimas į sėkmę“ (40 val.)

Data
2021-12-06
Pabaiga:
2021-12-13
Laikas
14.00 val.

18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. L. Gražienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
16,00 €
Atsakingas asmuo:

Seminaro tęsinys – gruodžio 13 d. 14 val.

Dalyviai – pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių dalykų mokytojai.

Seminaro metu bus aptariami iššūkiai, su kuriais susiduriama mokymo(si) procese, diskutuojama apie tai, kas motyvuoja mokinius domėtis mokslo pasiekimais, analizuojama ir praktiškai išbandoma kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo technologija: pagrindiniai principai, įgyvendinimo galimybės, kritinio mąstymo įgūdžiai, mokinių įtraukimas į kūrybą, metodai, skatinantys mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, kritinio mąstymo modelio realizavimo pakopos ir kt.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.