Paieška

„Mokinio padėjėjai – pagalbos teikėjų SUP turinčiam vaikui komandos nariai“ (8 val.)

Programa „Mokinio padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas SUP vaikų ugdymo(si) galimybių užtikrinimui“ (40 val.).

Data
2021-09-25
Laikas
10.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
17,00 €

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjai.

Seminaro dalyviai mokysis atpažinti kliūtis  įtraukiojo ugdymo kelyje ir kryptingai veikti, jas pašalinant arba apeinant. Taip pat analizuos bendradarbiavimo galimybes su kitais pagalbos vaikui komandos nariais.

Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.