Paieška

„Modernių, interaktyvių technologijų taikymas ugdyme, skatinant Z kartos vaikų susidomėjimą ir kūrybiškumą“ (8 val.)

Programa „Emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas ir Z kartos ugdymo(si) poreikiai“ (40 val.).

Data
2022-12-12
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
I. Sosnovska, ISEI (International Society for Emotional Intelligence) mokslinės bendruomenės akredituota instruktorė ir koordinatorė Lietuvoje, D. Gerdzevičienė, Kauno vaikų darželio „Vaikystės takas“ ugdymo vadovė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Vaikų ir mokinių skaičius ugdymo įstaigose yra labai didelis, todėl pedagogui sunku paskirstyti dėmesį tolygiai, valdyti konfliktines situacijas, o ugdytiniams – koncentruoti dėmesį ir išlikti produktyviems, energingiems. Dažnai energijos, o kartu ir kūrybiškumo pritrūksta ir pačiam mokytojui. O ir vaikų, kaip naujosios Z kartos atstovų, poreikiai yra gerokai pakitę. Seminaro dalyviai sužinos, kaip išlaikyti vaikų bei mokinių dėmesį iki pat pamokų pabaigos, kaip pačiam mokytojui išlikti emociškai sveikam ir nepristigti kūrybiškumo, atrasti tiesiausią kelią į kiekvieno vaiko širdį ir protą.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.