Paieška

„Medijų kartos vaikai: ugdymo(si) kliūčių šalinimas ir sėkmingo bendradarbiavimo kūrimas“ (8 val.)

Programa „Mokinių ugdymo(si) organizavimas: savalaikiai sprendimai, sklandus ir sėkmingas veiklų įgyvendinimas“ (40 val.)

Data
2021-12-27
Pabaiga:
2021-12-28
Laikas
09.00 val.

13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
18,00 €

Tai dviejų dalių seminaras. Antroji dalis vyks gruodžio 28 d. 9 val.

Dalyviai – pradinio, pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminare analizuojami Medijų kartos vaikų ugdymo(si) ypatumai, jų savita socialinė raiška ir sėkminga ilgalaikės integracijos perspektyva. Seminaro dalyviai gaus praktinių patarimų, kaip šalinti kliūtis, trukdančias sėkmingam mokinių ugdymui.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.