Paieška

„Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse“ (40 val.)

„Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse“ (40 val.).

Data
2022-11-03
Pabaiga:
2023-02-17
Laikas
10.00 val.

00.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka / KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
15,00 €

Dalyviai – 2 dalyviai iš mokyklos: deleguotas pradinio ugdymo mokytojas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros pateiktus nacionalinio 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus. Mokymų tikslas – suteikti pagalbą mokytojams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą, siekiant, kad pradinėse klasėse būtų pradedamas ugdyti mokinių matematinis samprotavimas.

Mokymai vyks mokinių atostogų metu: 1 sesija – 2022 m. lapkričio 3 d.; 2 sesija – 2022 m. gruodžio 27 d.–2023 m. sausio 6 d.; 3 sesija – 2023 m. vasario 13–17 d.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.