Paieška

„Logopedinio masažo technika, šalinant dizartrijas“ (6 val.)

Programa „Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, visapusiško ugdymo metodai“ (40 val.).

Data
2021-11-15
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
00.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Logoterap. E. Šliauterienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
16,00 €

Dalyviai – logopedai.

Seminaro tikslas – tobulinti logopedų, specialiųjų mokytojų bei pagalbos vaikui specialistų kompetencijas įgalinant juos sėkmingai taikyti efektyvius vaikų kalbos korekcijos metodus vaikams patrauklia forma.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.