Paieška

„Kvalifikacijostobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.)

Data
Kursai vyks ir datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Kursai,
Registruojame
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
95,00 €

Kursai vyks ir datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę.

Programa parengta vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, kuriame teigiama, kad mokytojai, ketinantys vykdyti neatitinkančią jų įgyto išsilavinimo ar baigtos studijų programos, priešmokyklinio ugdymo programą, privalo išklausyti tikslinius 40 valandų metodikos kursus. Mokymų tikslas – padėti pedagogams įgyti kompetencijų, reikalingų vykdant priešmokyklinio ugdymo programą. Išanalizuoti priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisinius dokumentus. Atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.