Paieška

„Kultūrinės aplinkos pažinimo gilinimas ir įgytų žinių panaudojimas ugdymo(si) įstaigose“ (16 val.)

Kultūrinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse ugdymo(si) įstaigose (40 val.)

Data
2022-10-07
Pabaiga:
2022-10-08
Laikas
08.00 val.

23.30 val.
Vieta
Lenkija, Varšuva
Lektorius
Gidė – Angelė Pažereckienė
Tipas
Edukacinė išvyka
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
96,00 €

Edukacinės išvykos metu bus nagrinėjama edukacinių aplinkų įtaka, siekiant ugdymo kokybės, mokinių motyvacijos. Taip pat ugdysime dalykinę ir socialinę kompetencijas, siekiant geriau mokiniams perteikti pilietišką, patriotišką sąmoningumą, geriau suprasti ir išmanyti istorinius, vertybinius, kultūrinius reiškinius.

Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo visų dalykų pedagogams. Programos dalyviai turės galimybę pasigrožėti ežerais apsupta Vygrių apylinke, vienuolyno ir bažnyčios ansambliu, susipažinti su Varšuva, didžiausiu Vidurio Europos miestu, kuris ilgą laiką buvęs ne tik Lenkijos, tačiau ir Lietuvos sostine, lankys vieną moderniausių Europoje technologijų muziejų – „Mikalojaus Koperniko mokslo centrą“.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.