Paieška

„Kultūrinės aplinkos pažinimo gilinimas ir įgytų žinių panaudojimas ugdymo(si) įstaigose“ (20 val.)

Programa „Kultūrinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse ugdymo(si) įstaigose “ (40 val.).

Data
Edukacinė išvyka bus rengiama surinkus dalyvių grupę
Vieta
Lenkija, Varšuva
Lektorius
Gidė – Zita Žemaitienė
Tipas
Edukacinė išvyka,
Registruojame
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
140,00 €
Atsakingas asmuo:

Edukacinė išvyka bus rengiama surinkus dalyvių grupę.

Išvykos data – 2023 m. spalio 13–14 d.

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo visų dalykų pedagogai.

Programos tikslas – suteikti pedagogams žinių apie edukacinių aplinkų įtaką užtikrinant geresnę ugdymo kokybę, didinant mokinių motyvaciją mokytis. Programa siekiama ugdyti dalykinę ir socialinę kompetencijas, sudaryti galimybę geriau suprasti ir išmanyti istorinius ir kultūrinius reiškinius. Edukacinės išvykos į Varšuvą metu dalyviai aplankys LDK valdovų mėgtą vietą – barokinį Vygrių vienuolyno ansamblį (XVII a.), taip pat Koperniko mokslo centrą Varšuvoje, garsėjantį interaktyvių technologijų pritaikymo pavyzdžiais ir išskirtiniais edukaciniais eksponatais, skatinančiais žingeidumą, kūrybingumą, domėjimąsi gamtos mokslais bei inžinerijos ir technologiniais procesais. Dalyviai turės galimybę išbandyti įvairius mokymo įrankius netradicinėje ugdymo aplinkoje, atrasti naujų ugdymo būdų ir metodų.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.