Paieška

„Kompetencijų ugdymas pamokose: pažinimas ir kūrybiškumas“ (8 val.)

Programa „Filosofinio mąstymo ugdymas mokykloje“ (40 val.).

Data
2022-12-14
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
dr. S. Šilingaitė, D. Habdankaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
25,00 €

Dalyviai – filosofijos, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, menų mokytojai.

Seminare bus pristatomi filosofiniai pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų aspektai bei pateikiami pavyzdžiai kaip ugdyti šias kompetencijas pamokose. Seminaro medžiaga bus pritaikoma dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, menų pamokose, klasės valandėlėse.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.