Paieška

„Kompetencijų ugdymas dalyku, integraciniai ir tarpdalykiniai ryšiai“ (8 val.)

Programa „Atnaujinto katalikų tikybos turinio įgyvendinimo būdai ir priemonės“ (40 val.).

Data
2023-04-20
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
19.00 val.
Vieta
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5
Lektorius
Mokyt. eksp. D. Kratukienė, Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
15,00 €

Dalyviai – tikybos mokytojai.

Tikslas – tobulinti katalikų tikybos mokytojų kompetencijas, būtinas šiuolaikinio mokinio poreikius atliepiančio ugdymo proceso organizavimui bei kokybiškam ir sėkmingam atnaujintos katalikų tikybos bendrosios programos įgyvendinimui. Su atnaujinta bendrąja programa turi keistis katalikų tikybos ugdymo praktika, ugdymo procesą labiau orientuojant į patyriminį ugdymą, mokinio patirtį, ugdymąsi ir pažinimą per tyrinėjimą.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.