Paieška

„Kompetencijomis grįstos pamokos planavimas ir organizavimas: nuo uždavinio iki į(si)vertinimo“ (6 val.)

Programa „Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo link: aktualijos, galimybės, kaitos tendencijos“ (40 val.).

Data
2023-05-23
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.30 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Prof. dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė (VDU)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
27,00 €

Dalyviai – pradinio ugdymo mokytojai, švietimo įstaigų vadovai.

Tai, kas mokytojui aktualu šios dienos pamokose: mokinių pasiekimų aprašo pokyčiai pradinio ugdymo bendrojoje programoje. Mokinių savarankiško darbo ir metakognityvinių gebėjimų reikšmė mokantis. Vaizdo pamokos kaip galimybė stebėti ir analizuoti daromą pažangą. Veiklos įsivertinimo pavyzdžių analizė.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.