Paieška

„Kompetencijomis grįsta pamoka“ (14 val.)

Programa „Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui“ (40 val.).

Data
2022-10-03
Pabaiga:
2022-10-04
Laikas
14.00 val.

14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
K. Paulikė, I. Mereckaitė, dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymus sudaro dvi dalys, kurios vyks spalio 3, 4 d. 14 val.

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Seminaro temos:

  1. Pagrindiniai ugymo turinio atnaujinimo aspektai.
  2. Kompetencijomis grįstos pamokos planavimas, organizavimas, stebėsenos procesai. Praktiniai pamokos kortelių pavyzdžiai. Pamokos stebėjimo ir vertinimo protokolo analizė.
  3. Rekomendacijos pamokos kokybei gerinti.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.