Paieška

„Kodėl katalikai aukština Mariją? Marijos slėpinys Bažnyčioje“ (6 val.)

Programa „Tikėjimo turinio gilinimas katalikų tikybos pamokose“ (40 val.).

Data
2022-02-17
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. B. Ulevičius
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
16,00 €

Dalyviai – tikybos mokytojai.

Seminare bus gilinamasi į Švč. Mergelės Marijos asmenį. Krikščionys katalikai ir ortodoksai Mergelei Marijai skiria ypatingą dėmesį. Ji aukštinama, vadinama Dievo Motina, Dangaus ir žemės karaliene, visų malonių tarpininke ir netgi bendra-atpirkėja. Jos atvaizdai nešami procesijose, bučiuojami ir saugomi altorių artumoje. Tikintieji šaukiasi jos pagalbos ir prašo užtarimo. Ar šios praktikos tėra į Bažnyčią prasiskverbusios pagonybės apraiška? Ar jas randame Šventajame Rašte?

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.