Paieška

„Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas, pasiekimų įsivertinimo motyvavimo ir skatinimo būdai“ (6 val.)

Programa „Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo link: aktualijos, galimybės, kaitos tendencijos“. (40 val.).

Data
2022-10-26
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
prof. dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė (VDU Švietimo akademijos profesorė, Pradinio ugdymo studijų programos vadovė, Didaktikos tyrimų klasterio vadovė, Europos Komisijos Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio ekspertė, inspektorė)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
24,00 €

Dalyviai – pradinio ugdymo mokytojai, švietimo įstaigų vadovai.

Tai, kas mokytojui aktualu šios dienos pamokose: mokinių pasiekimų aprašo pokyčiai pradinio ugdymo bendrojoje programoje. Mokinių savarankiško darbo ir metakognityvinių gebėjimų reikšmė mokantis. Vaizdo pamokos kaip galimybė stebėti ir analizuoti daromą pažangą.  Veiklos įsivertinimo pavyzdžių analizė, kai medžiaga pateikiama vaizdo pamokoje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.