Paieška

Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys „Mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo ir mokymo(si) bendradarbiaujant kompetencijų tobulinimas, taikant inovatyvias švietimo strategijas“

Data
2023-02-06
Laikas
14.30 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1
Lektorius
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
0,00 €

Dalyviai – Kauno BMT mokyklų vadovai, įvairių dalykų mokytojai.
Renginio metu bus aptariami šie klausimai:
1. Kaip sukurti gerą ergonomiką klasėje?
2. Sėdimų vietų išdėstymo klasėje galimybės ir įtaka ugdymo(si) kokybei.
3. Užsienio kalbos ir dalyko sinergija pagal CLIL metodiką.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.