Paieška

Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys „Kauno Milikonių progimnazijos patirtys ir iššūkiai, siekiant ugdymo kokybės“ (6 val.)

Data
2021-11-09
Pabaiga:
2021-11-23
Laikas
14.00 val.

17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Kauno Milikonių progimnazijos komanda
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
0,00 €

Tai dviejų dalių renginys. II dalis vyks lapkričio 23 d. 14 val.

Dalyviai – BMT ir kitų švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Renginyje Kauno Milikonių progimnazijos, dalyvaujančios Kauno besimokančių mokyklų tinkle bei atitinkančios Geros mokyklos koncepcijos požymius, mokytojai dalysis savo įdirbiu ir gerąja patirtimi, siekiant ugdymo kokybės. Ugdymo kokybė bus analizuojama asmenybės ūgties, mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo, patyriminio mokymo(si), individualios pažangos į(si)vertinimo, kompetencijų ugdymo, inovatyvių metodų ir veiklų įvairovės kontekste. Mokytojai supažindins su virtualios mokymo(si) aplinkos ir virtualių laboratorijų, puoselėjančių mokinio aktyvumą, mokymo individualizavimą, panaudojimo ugdymo procese patirtimis. Bus aptartas netradicinių ugdymo(si) erdvių pritaikymas streso įveikos būdų įsisavinimui.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.