Paieška

Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys-gerosios patirties sklaida „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ (tęsinys)

Data
2021-09-29
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
VDU klasikinio ugdymo mokyklos komanda
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
0,00 €

Dalyviai – BMT ir kitų švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Socialinis ir emocinis ugdymas – neišvengiamas dalyko mokymosi dėmuo. Socialinio emocinio ugdymo sėkmės paslaptimis dalinsis VDU klasikinio ugdymo mokyklos komanda. Daugiausia dėmesio šįkart bus skiriama socialinio emocinio ir gamtamokslinio ugdymo dermei.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.