Paieška

„Kaip teikti grįžtamąjį ryšį, kad skatintų tolesnį mokymąsi“ (10 val.)

Programa „Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas“ (40 val.).

Data
2023-12-20
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. R. Gaučaitė (VU Šiaulių akademija)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Susitikimo metu aptarsime koks grįžtamasis ryšys skatina mokinių savivaldumą ir sukuria sąlygas reikštis personalizuotai prieigai pamokose, kaip teikti grįžtamąjį ryšį (atsaką, reakciją, atsiliepimą), kuris skatina tolesnį visapusišką augimą. Aptarsime pedagogo sėkmingos komunikacijos su ugdytiniu sąlygas, analizuosime kaip grįžtamąjį ryšį priima vaikų smegenys (remsimės praktiniais patarimais taikant naujausias smegenų mokslo tyrimų išvadas (SCARF modelis)). Analizuosime grįžtamojo ryšio teikimo apie mokinį kaip asmenį, kaip besimokantįjį, apie procesą, apie rezultatą pavyzdžius ir metodus vadovaujantis išsikeltais uždaviniais ir sėkmės kriterijais. Aptarsime, kokie mokytojo užduodami ir ugdytinio sau keliami klausimai provokuoja mokytis apie mokymą (padeda ugdyti metamokymosi gebėjimus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.