Paieška

„Kaip planuosime ugdomąjį procesą, remdamiesi atnaujinta bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa bei leidiniu „Patirčių erdvės“  (12 val.)

Programa „Atnaujinta bendroji priešmokyklinio ugdymo programa, keičianti mokytojų nuostatas į veiklos organizavimą“ (40 val.).

Data
2022-11-28
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
16.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
mokyt. eksp. R. Jankauskienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
24,00 €

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Suteikti žinių apie priešmokyklinį ugdymą su penkerių/ šešerių metų vaikais dirbantiems pedagogams, sėkmingai organizuoti veiklas, skatinančias pačiam vaikui veikti, atrasti  ir mokytis. Priešmokyklinėje grupėje ugdomos pasiekimų sritys ir jų  ryšys su ugdomomis kompetencijomis. Ugdymo proceso planavimas, individualizavimas ir diferencijavimas. Ilgalaikis metinio  grupės veiklos plano rengimas. Trumpalaikio  grupės veiklos plano rengimas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.