Paieška

„Kaip organizuosime priešmokyklinio ugdymo procesą: kompetencijų ir ugdymo sričių integralumas“ (8 val.)

Programa „Individualizuotas, vaiko poreikiams ir išgalėms pritaikytas priešmokyklinis ugdymas (atnaujintos programos)“ (40 val.).

Data
2022-10-27
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
prof. A. Kazlauskienė (Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
24,00 €

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo mokytojai, įstaigų vadovai.

Seminare bus aptarta: kaip organizuojant ugdymo procesą užkoduoti kompetencijas (veiklos, trumpalaikio, ilgalaikio projekto uždaviniai); kaip formuluoti ugdymo veiklos uždavinį (kaip rezultatą), kuris sudarytų sąlygas vaiko personalizuotai, įtraukiai veiklai; kuriame būtų užkoduota/os ugdomos kompetencijos; kaip nusimatyti sėkmės kriterijus, kurie tampa vaiko įsivertinimo kriterijais ir mokytojo vertinimo kriterijais; į ką atkreipti dėmesį vertinant: kad „nepamestume“ ugdymo srities (matematinis, gamtamokslinis ugdymas ir t.t.) ir ugdomų kompetencijų.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.