Paieška

„Kaip auginsime priešmokyklinuko pasiekimus ir pažangą“ (6 val.)

Programa „Individualizuotas, vaiko poreikiams ir išgalėms pritaikytas priešmokyklinis ugdymas (atnaujintos programos)“ (40 val.).

Data
2022-11-22
Laikas
13.30 val.
Pabaiga:
16.30 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
NŠA metodininkė, Vilniaus kolegijos lektorė, mokyt. eksp. E. Poškevičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
24,00 €

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Tikslas – plėtoti ir  gilinti PU pedagogų kompetencijas, įgalinančias diegti ir kurti inovacijas, būtinas  kokybiškam Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui.  Seminaro temos: veiklos planavimas; Ugdytinių vertinimas; Socialinė ir pažinimo kompetencijos, atsižvelgiant  į kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.