Paieška

„Įvadas į emocinį intelektą ir LPS metodiką“ (8 val.)

„Emocinio intelekto lavinimas mokyklose. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas naudojant Limbinio mokymo(si) sistemą LPS™“ (48 val.)

Data
2023-12-11
Laikas
15.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
L. Šimkutė, VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ iniciatyvos „Dramblys.lt“ lektorė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
29,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.

Seminare bus kalbama apie emocinio intelekto sąvokos sampratą, emocinio intelekto vertinimo
galimybes, neurofiziologinį emocinio intelekto pagrindimą, savivertės ir pasitikėjimo ugdymą, grįžtamojo
ryšio tipus ir teikimą ir kt.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.