Paieška

„Įtraukusis ugdymas: universalaus dizaino mokymuisi principų taikymas mokykloje“ (8 val.)

Programa „Mokinių įtraukusis ugdymas per universalų dizainą mokymuisi“ (40 val.).

Data
2022-10-18
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
19.30 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Švietimo ekspertė, spec. pedag. metod. R. Dudzinskienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
24,00 €

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokinio padėjėjai.


Įtraukusis ugdymas yra vienas iš aktualiausių ir jautriausių šiandienos iššūkių mokyklai. Įtraukiojo ugdymo populiaciją sudaro ne tik specialiųjų poreikių turintys mokiniai, bet ir skirtingos kalbos, rasės, kultūros, religijos, sluoksnio, lyties asmenys ir kt. Kaip užtikrinti lygias galimybes ir sėkmę visiems mokiniams, kai jie tokie skirtingi? Šiuos iššūkius gali padėti įgyvendinti universalus dizainas mokymuisi (toliau – UDM). Mokymų metu analizuosime UDM gaires, principus ir kaip jie gali pasitarnauti įtraukčiai, siekiant visų mokinių sėkmės.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.