Paieška

„Įtraukusis ugdymas švietimo ir ugdymo kaitos kontekste“ (8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo organizavimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).

Data
2022-02-25
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. R. Žiulytė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
18,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Suteikti žinių, mokėjimų ir įgūdžių, užtikrinančių skirtingų kognityvinių, emocinių ir socialinių gebėjimų mokinių kokybišką ugdymą. Išmokyti asmens pažinimo metodų, pritaikomų pedagoginėje praktikoje. Suteikti mokėjimų ir įgūdžių ugdyme naudotis įvairia asmens gebėjimų, interesų ir polinkių įvertinimo informacija.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.