Paieška

„Įtraukusis ugdymas: savitarpio pagalbos priemonės ir galimybės“ (8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas – geroji ir taisytina praktika“ (40 val.).

Data
2022-09-16
Pabaiga:
2022-09-23
Laikas
15.00 val.

18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €

Seminaro tęsinys – 2022 m. rugsėjo 23 d. 15.00 val.

Dalyviai – mokytojų padėjėjai.

Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas.

Bendruomenės sutelktumas yra viena svarbiausių užduočių, tenkanti akademinei bendruomenei norint užtikrinti įtraukųjį ugdymą bei garantuoti ugdymo kokybę. Glaudus bendradarbiavimas, savitarpio pagalbos bei tinkamų priemonių parinkimas garantuoja sistemingą, kryptingą profesionalų darbą įgyvendinant įtraukiojo ugdymo tikslus ir uždavinius. Seminaras skirtas mokytojų padėjėjams.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.