Paieška

„Įtraukusis ugdymas – pagrindiniai klausimai ir jų sprendimai“ (8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas – geroji ir taisytina praktika“ (40 val.).

Data
2022-06-20
Pabaiga:
2022-06-21
Laikas
13.00 val.

17.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €

Tęsinys – 2022 m. birželio 21 d. 13 val.

Dalyviai – mokytojų padėjėjai.

Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas (tik 0,87 Eur už pažymėjimą).

Seminaras vyks Kauno švietimo inovacijų centre (kitų savivaldybių mokytojų padėjėjai, negalintys atvykti į nurodytą vietą, turės galimybę dalyvauti nuotoliniu būdu).

Įtraukiojo ugdymo rūpesčiai svarbūs visai mokyklos akademinei bendruomenei. Pedagogams, mokytojų padėjėjams, pagalbos mokiniui specialistams kylančius klausimus būtina analizuoti komandoje. Mokytojų padėjėjai – šios komandos nariai, tad jų dalyvavimas padės užtikrinti įtraukiojo ugdymo kokybę, sudarys galimybes kryptingai, sistemingai ir profesionaliai veiklai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.