Paieška

„Įtraukusis ugdymas muzikos pamokoje“ (10 val.)

Programa „Muzikos terapijos taikymas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (40 val.).

Data
2022-04-21
Laikas
10.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Sveikatos psichologė A. Benikė, muzikos terapeutė R. Urbonaitė (Prancūzija)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – muzikos, pradinių klasių mokytojai.

Visuomenėje vis dažniau kalbama apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymą, kurių įtraukusis švietimas muzikos pamokose traktuojamas kaip efektyvus ir inovatyvus būdas juos lavinti. Seminare aptariami pagrindiniai raidos sutrikimai, analizuojama problemiškų atvejų patirtis, muzikos terapijos vaidmuo vaiko įvairialypių gebėjimų ugdymui, atkūrimui ir palaikymui. Atskleidžiami esminiai muzikos terapijos darbo su vaiku principai ir metodai, kurie gali būti sėkmingai taikomi mokyklos aplinkoje ir padėtų keisti klasėje susidariusį klimatą į palankesnį, kurti darnius tarpusavio santykius, realizuoti gebėjimus, jaustis laimingu.     

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.