Paieška

„Įtraukiojo ugdymo priemonės ir efektyvūs sprendimai“ (6 val.)

Programa „Mokytojų kompetencijų tobulinimas užtikrinant kokybišką įtraukųjį ugdymą“ (40 val.).

Data
2022-12-06
Laikas
15.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
Med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
24,00 €

Siekdami kokybiško mokytojų įsitraukimo į 2024-ųjų švietimo pokytį turime pradėti nuo jų pačių giluminių vertybinių nuostatų ir motyvacijos realizuoti įtraukiojo švietimo idėjas. Negalime tikėtis, kad staiga įvyks kažkoks staigus pokytis ir vaikai, turintys specialiuosius poreikius, užplūs bendrąsias mokyklas. Vis tik, mokytojai turi būti pasiruošę. Ši programa nukreipta būtent į tai, su tikėjimu, jog jei mokytojas turės tinkamą vidinį pasirengimą ir pozityvias vertybines nuostatas, jis žymiai lengviau įsisavins visas metodologines naujoves, pats gilinsis ir ieškos informacijos, kaip dirbti su įvairias mokiniais jo klasėje, bei galės užmegzti pasitikėjimu bei pagarba grįstus santykius su įvairias vaikais bei jaunuoliais. Stebuklai prasideda klasėje, kai mokytojas dirba sistemingai, išmintingai, pamatuotai, kai jis daro intervencijas, stebi, keičia, moko, ugdo, pritaiko.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.