Paieška

„Įtraukiojo ugdymo organizavimas pamokoje ir popamokinėje veikloje“ (8 val.)

Programa „Pagalba mokyklai ir mokytojui vykdant įtraukųjį ugdymą“ (40 val.).

Data
2024-03-15
Pabaiga:
2024-03-22
Laikas
14.00 val.

17.30 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €

Seminaro  tęsinys – kovo 22 d. 14 val.

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Pagrindinės seminaro temos: Pagrindinės SUP turinčių vaikų ugdymo(si) nuostatos; Įtraukiojo proceso klasėje organizavimas; SUP turinčių vaikų socialinių įgūdžių ugdymas; SUP specifiškumo atpažinimas ir pagalbos įrankiai pamokos metu.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.