Paieška

„Istorijos tyrimo metodai mokyklai“ (8 val.)

Programa „Mąstyk kaip istorikas: tyrimu grįsto istorijos mokymosi įgyvendinimas pagal atnaujintą Istorijos bendrąją programą“ (40 val.).

Data
2023-11-21
Pabaiga:
2023-11-28
Laikas
15.00 val.

18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Dr. L. Žydelienė (VU)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Seminaras perkeliamas iš gegužės į lapkričio mėn.

Dviejų dienų nuotolinis seminaras vyks lapkričio 21 d. ir 28 d. 15 val. virtualioje Zoom aplinkoje.

Dalyviai – istorijos, pilietinio ugdymo mokytojai.

1 tema. Tiriamojo klausimo kėlimas ir tyrimo planavimas.
2 tema. Šaltinių paieška, vertinimas ir atranka.
3 tema. Šaltinio teksto analizė.
4 tema. Argumento konstravimas ir pagrindimas.
5 tema. Teksto struktūravimas.
6 tema. Šaltinių citavimas ir bibliografinio sąrašo sudarymas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.