Paieška

„Istorijos bendrosios programos tema „Žmogus ir aplinka“ 11 klasėje“ (8 val.)

Programa „Mąstyk kaip istorikas: tyrimu grįsto istorijos mokymosi įgyvendinimas pagal atnaujintą Istorijos bendrąją programą“ (40 val.).

Data
2023-04-13
Pabaiga:
2023-04-27
Laikas
10.00 val.

17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. L. Žydelienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dviejų dienų nuotolinis seminaras vyks balandžio 13 d. 10 val. ir 27 d. 14 val. virtualioje Zoom aplinkoje.

Dalyviai – istorijos, pilietinio ugdymo mokytojai.

Aplinkos ir žmogaus istorija tyrinėja jų tarpusavio santykius bei sąveiką, o taip pat bando suprasti šios sąveikos sąsajas su dabarties problemomis, tokiomis kaip klimato kaita, aplinkos tarša, energetinių sistemų raida, ekologinio teisingumo stoka, bei numatyti jų raidą ateityje. Šių dviejų seminarų metu dalyviai susipažins ne tik su žmogaus ir aplinkos istorijos tyrinėjimo tematika, bet ir sies ją su atnaujintu Istorijos bendrosios programos turiniu, mokymosi tikslais ir pasiekimais bei aptars integravimo su kitais mokymosi dalykais galimybes. Dalyviai taip pat turės galimybę susipažinti su 11 klasei paruošta metodine medžiaga, įskaitant išsamiais temos ir pamokų planais, apibendrinamąją ir formuojamosiomis užduotimis bei adaptuotais šaltiniais. Seminaro temos: 1. Aplinkos ir žmogaus sąveikos istorijos temos, tarpdiscipliniškumas, aktualumas ir galimybės dalykų integracijai; 2. Klimatas ir žmogaus ekologija: Kaip klimato kaita gali tapti iššūkiu civilizacijai? 3. Energetinių sistemų kaitos ekologija: Kaip tapome priklausomi nuo iškastinio kuro? 4. Socialinė ekologija: Kodėl kartais veikiame prieš savo interesus? 5 tema. Politinė ekologija: Kodėl ekologija yra politiška? 6 tema. Tarptautiniai santykiai ir globali ekologija: Kodėl kartais sunku pasiekti susitarimą?

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.