Paieška

„Istorijos bendrosios programos naujų temų turinys ir metodinė medžiaga istorijos mokytojui“ (8 val.)

Programa „Mąstyk kaip istorikas: tyrimu grįsto istorijos mokymosi įgyvendinimas pagal atnaujintą Istorijos bendrąją programą“ (40 val.).

Data
2023-03-09
Pabaiga:
2023-03-16
Laikas
14.00 val.

17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Dr. S. Grigaravičiūtė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. istorikė, NŠA mokymų programų rengėja, vyresn. mokyt., dr. M. Maniušis
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dviejų dienų nuotolinis seminaras vyks kovo 9 ir 16 d. 14 val. virtualioje Zoom aplinkoje.

Dalyviai – istorijos, pilietinio ugdymo mokytojai.

Seminaro temos:

1. XX a. pirmosios pusės totaliniai karai: jų samprata, bruožai, poveikis visuomenei.Pristatoma totalinio karo samprata, jos raida, tyrimai (1775–2001). Analizuojama Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų bruožai, poveikis visuomenei, atskleidžiama moterų vaidmens kare kaita. Pateikiami pamokų scenarijų pavyzdžiai 5, 9 (I gimnazijos), 10 (II gimnazijos), 11 (III gimnazijos) klasėms, metodinė medžiaga moterų vaidmens karuose atskleidimui.

2. Istorijos politika ir atminties karai: nuo teorinių sampratų iki praktinio jų įgyvendinimo. Analizuojamos sąvokų „istorijos politika“ ir „atminties karai“ sampratos Lietuvos ir užsienio autorių darbuose. Pateikiami pamokų scenarijų pavyzdžiai 7, 9 ir 11 (III gimnazijos) klasėms.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.