Paieška

„Istorijos bendrosios programos atnaujintas turinys ir jo įgyvendinimo galimybės“ (8 val.)

Programa „Mąstyk kaip istorikas: tyrimu grįsto istorijos mokymosi įgyvendinimas pagal atnaujintą Istorijos bendrąją programą“ (40 val.).

Data
2022-11-16
Pabaiga:
2022-11-22
Laikas
14.00 val.

17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Prof. dr. S. Grigaravičiūtė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji istorikė, NŠA mokymų programų rengėja.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
24,00 €
Atsakingas asmuo:

Dviejų dienų nuotolinis seminaras vyks lapkričio 16 ir 22 d. 14 val. virtualioje Zoom aplinkoje.

Dalyviai – visų klasių istorijos, pilietinio ugdymo mokytojai.

Temos:

1 tema. Istorijos mokymosi tikslų ir turinio pokyčiai. Analizuojami istorijos mokymosi tikslų ir uždavinių, ugdymo turinio pagrindiniai kokybiniai pokyčiai 2022 m. rugsėjo 30 d. patvirtintoje Istorijos bendroje programoje. Pateikiami konkretūs siūlymai naujų temų pamokų planavimui.

2 tema. Pagrindinės Istorijos bendrosios programos sąvokos ir jų esmė. Nagrinėjamos Istorijos bendrosios programos pagrindinės sąvokos (istorinė sąmonė, istorinė kultūra, istorinė empatija, ir kt.) jų turinys, atskleidžiamos jų sąsajos su mokinių pasiekimų vertinimu, pateikiami vertinimo pavyzdžiai.

3 tema. Istorijos mokymosi pasiekimai ir jų augimo vertinimas Istorijos bendrojoje programoje. Pristatomi mokymosi pasiekimų vertinimo pokyčiai, jų esmė, atskleidžiamos mokymosi pasiekimų augimo vertinimo galimybės. Pateikiami apibendrinti ir sukonkretinti vertinimo kriterijų pavyzdžiai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.