Paieška

„Inovatyvūs ir kūrybiški mokymo(si) metodai. Į kompetencijų ugdymą orientuotos pamokos planavimas ir organizavimas“ (10 val.)

„Kūrybiškas ugdymo organizavimas sėkmingam atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimui“ (40 val.).

Data
2022-12-20
Laikas
15.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
E. Vaivadienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
24,00 €

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Seminaro metu bus apžvelgiami inovatyvūs ir kūrybiški mokymo(si) metodai, orientuoti į kiekvieno mokinio pažangos siekius ir aukštesnių pasiekimų ugdymą, analizuojami kompetencijų ugdymo dalyke pavyzdžiai, aptariamas STEAM ugdymas bei jam tinkantys IKT įrankiai bei programos, išbandomos ir reflektuojamos įvairios praktinės veiklos, padedančios įgyvendinti atnaujintas programas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.