Paieška

„Individualios pažangos stebėsena pradinio ir pagrindinio ugdymo programose naudojant Microsoft įrankius“

Data
2023-02-21
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
1 prioritetas

Renginio temis: 1. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos gerosios patirties mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo sistemos bei tvarkos aprašo pristatymas. 2. Mokinio individualios pažangos stebėjimui, fiksavimui ir kaupimui skaitmeninių įrankių panaudojimo galimybės.

Dalyviai – pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.