Paieška

„Ikimokyklinukų ugdymas atsižvelgiant į vaiko charakterį. Temperamentas ir genetika“ (6 val.)

Programa „Į šiuolaikinį vaiką orientuotas ikimokyklinis ugdymas – pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“ (40 val.).

Data
2021-06-14
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Gyd. psichoter. A. Dilienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
23,00 €
Atsakingas asmuo:

Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta ir požiūris į vaiką, jo ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Seminaro dalyviai sužinos vaikų poreikių patenkinimo būdus, susipažins su amžiaus tarpsnių ypatumais, pažinimo ir kognityvinių gebėjimų raida bei ieškos skirtumų tarp temperamento ir charakterio.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.