Paieška

„Įdomi ir naudinga pamoka: kaip tai paversti realybe?“ (8 val.)

Programa „Mokymo(si) efektyvumo didinimo metodai pedagogo darbe“ (40 val.).

Data
2023-01-26
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. I. Čekauskienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
24,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro dalyviai sužinos kokios yra pagrindinės pamokos struktūros dalys, kaip sukurti tinkamą atmosferą įdomioms pamokoms, kokie yra pamokos pradžios ir pabaigos ritualai, kokiais būdais sužadinti mokinių dėmesį. Susipažins su šiuolaikinių kartų mokymosi ypatumais, socialinių tinklų panaudojimu mokymosi procese, įvairiais pamokų vedimo būdais.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.