Paieška

„Į kompetencijų ugdymą ir mokinių įtrauktį orientuotos ugdomosios veiklos planavimas, įgyvendinimas ir kolegialus tobulinimas“ (10 val.)

„Šiuolaikinės ugdomosios veiklos kokybė: lūkesčiai, iššūkiai, veiksmingi sprendimai“ (40 val.).

Data
2023-02-01
Pabaiga:
2023-02-06
Laikas
13.00 val.

13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
O. Saranienė, švietimo lyderystės konsultantė, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymus sudaro dvi dalys, kurios vyks vasario 1, 6 d. 13 val.

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Modulio tematika orientuota į tolesnį pamokos kokybės aspektų nagrinėjimą, didžiausią dėmesį skiriant mokinių įtraukčiai ir jų kompetencijų ugdymui. Nagrinėdami praktinius pamokų fragmentų ir planų pavyzdžius mokymų dalyviai aiškinsis, kaip užtikrinti kompetencijų ugdymą dalyku, svarstys, kokio tipo užduotys ir metodai padeda to pasiekti, projektuos į rezultatą orientuotą ugdomąją veiklą, diskutuos, kaip mokytojų kolegialumas gali prisidėti prie sėkmingo pokyčių (įtraukiojo ugdymo ir UTA) įgyvendinimo mokykloje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.