Paieška

„Geros mokyklos koncepcijos rodiklių įprasminimas pamokose ir mokyklos veikloje“ (10 val.)

Programa „Šiuolaikinės pamokos organizavimo metodai ir būdai“

Data
2021-11-29
Pabaiga:
2021-11-30
Laikas
14.00 val.

14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
L. Gudaitė (NŠA)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
20,00 €

Kursai vyks lapkričio 29, 30 d. 14 val.

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Programos tikslas – stiprinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, diegti ugdymo procese mokymosi paradigmą įtvirtinant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, tobulinant mokyklos veiklą, pamokos kokybę.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.