Paieška

„Integruota fizinė veikla ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame amžiuje. Skirtingų kompetencijų ugdymas per fizinę veiklą“ (8 val.)

Programa „Integruota fizinė veikla ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (40 val.).

Data
2023-10-27
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Lektorius
Mokyt. eksp. U. Avižienytė, mokyt. metod. J. Gvergždienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Būtina turėti sportinę aprangą.

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai. Dalyvių skaičius ribojamas (užsiregistravus ir negalint dalyvauti prašytume informuoti).

Susipažinsite su pagrindiniais fizinio ugdymo tikslais (teorija); 2. Aptarsime integruoto ugdymo galimybes skirtinguose amžiaus tarpsniuose, pristatysime praktinius pavyzdžius kaip ugdyti skirtingas kompetencijas ir gebėjimus per fizinę veiklą (teorija+praktika); 3. Išsiaiškinsite fizinių ypatybių lavinimo ypatumus ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame amžiuje (teorija); 4. Gebėsite integruoti skirtingų kompetencijų ir gebėjimų ugdymą fizinėje veikloje (praktika); 5. Išmoksite pritaikyti įgytas žinias praktikoje, atrasti naujus veiklos organizavimo būdus ir metodus (praktika)

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.