Paieška

„Etninės kultūros integravimo galimybės į šiuolaikinį ugdymo turinį“ (20 val.), I dalis

„Etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą“ (40 val.).

Data
2023-04-12
Laikas
13.30 val.
Vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Lektorius
Mokyt. eksp. A. Žalimienė, mokyt. metod. L. Kubilienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – etninės kultūros, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai

Siekiant išsaugoti savo tautinį tapatumą, vaikus jau darželyje reikia supažindinti su savo tautos etnokultūros paveldu jiems aktualiais, prieinamais būdais. Etninė kultūra suteikia galimybę įvairiausiais aspektais, tai yra per muzikavimą, dainavimą, vaidybą, kalbinę ir meninę raišką, praturtinti vaiko vidinį pasaulį, sužadinti norą pažinti, tyrinėti, įgyti žinių ir gebėjimų, skatina ugdymosi motyvaciją.

Seminaro dalyviai pagilins lietuvių etninės kultūros žinias ir jų pritaikymą vaikų gebėjimų ugdymui, įgis patirties apie inovatyvių etnokultūrinio ugdymo metodų ir priemonių parinkimą ir pritaikymą organizuojant ugdomąjį procesą savo įstaigoje.

Antroji seminaro dalis vyks 2023 m. lapkričio mėnesį.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.