Paieška

„Etiudų fortepijonui mokymosi didaktika“ (8 val.)

Programa „Fortepijoninės muzikos interpretavimas: nuo stilistinių elementų iki individualių atlikėjo kūrybinių poreikių“ (40 val.).

Data
2023-11-24
Laikas
11.00 val.
Vieta
Kauno 1-oji muzikos mokykla, J. Gruodžio g. 25
Lektorius
Fortepijono vyr. mokyt., koncertm. metod. P. Galinienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – muzikos, meno mokyklų fortepijono mokytojai.

Viena aktualiausių temų fortepijono pedagogų praktikoje – mokinių technikos įgūdžių vystymas. Planuodamas mokymo procesą, mokytojas turi atsižvelgti į meninius ir muzikinius vaikų gebėjimus, stengtis prisitaikyti prie kiekvieno iš jų raidos ypatumų ir nepamiršti, jog neįmanoma mokinių išmokyti skambinti fortepijonu, ugdant tik jų meilę muzikai. Jau nuo pirmųjų pamokų reikia teisinga linkme nukreipti jaunojo pianisto technikos įgūdžių formavimą. Mokymo proceso metu būtina lavinti garso išgavimo būdus, siekti pianistinių judesių tikslingumo ir patogumo, formuoti rankų bei pirštų laikyseną. Sėkmingą šio ugdymo rezultatą dažnai lemia kryptingas mokymo repertuaras. Kaip rodo praktika, fortepijoninės technikos vystymui didžiausią įtaką daro etiudų mokymasis, todėl jų įtraukimas į mokymo planą yra neišvengiamas ir reikalingas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.