Paieška

„Emocinio intelekto stimuliavimo metodai ir formos ikimokyklinėje, priešmokyklinėje įstaigoje: Amerikos, Švedijos ir Belgijos patirtis“ (10 val.)

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo veiklos planavimas plėtojant bendradarbiavimo kultūrą“ (40 val.).

Data
2023-12-15
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
30,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro metu aptarsime į vaiką orientuoto stimuliacijos metodo vaikų emociniam intelektui ugdyti samprata sąveikos paradigmos kontekste. Stimuliacijos metodo emociniam intelektui ugdyti taikymo sąlygos: Amerikos, Švedijos bei Belgijos mokslininkų ir praktikų patirtis. Taip pat stimuliacinės ir mediacinės aplinkos kūrimas: žingsniai, būdai ir priemonės.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.