Paieška

„Emocinio intelekto lavinimas mokyklose. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas naudojant Limbinio mokymo(si) sistemą LPS™“

„Emocinio intelekto lavinimas mokyklose. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas naudojant Limbinio mokymo(si) sistemą LPS™“ (48 val.).

Data
2023 m. lapkričio 17, 24, gruodžio 1, 8, 15
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“
Tipas
Kursai
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
150,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.