Paieška

„Emocinio intelekto įgūdžių formavimas ir valdymas“ ( 8 val.)

Programa „Įtraukusis ugdymas darželyje“ (40 val.).

Data
2022-03-17
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Logop. eksp. E. Žičkuvienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
18,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Dalyviai išplėsti žinias apie emocinį intelektą ir jo svarbą žmogui. Susipažins su emocinio intelekto ugdymo metodais ir pedagogų emocinio potencialo stiprinimo galimybėmis. Išplės žinias apie SUP vaikų emocinio intelekto raidą ir tobulinimo galimybes. Įgys žinių apie vaikų emocinio intelekto ugdymą nuotoliniu būdu.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.