Paieška

Edukacinė išvyka – seminaras „Naujos patirtys, patyriminis ugdymas ir komandinis darbas vykdant pažintines išvykas, žygius“ (10 val.)

Programa „Inovatyvių metodų, mokymo(si) patrauklios ir efektyvios ugdymo(si) aplinkos panaudojimas neformaliojo vaikų švietimo pažintinėje veikloje“ (40 val.).

Data
2021-06-18
Laikas
08.00 val.
Vieta
Prienų r. Trakeliai
Lektorius
Mokyt. metod. L. Nakutienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – neformaliojo ugdymo mokytojai.

Seminaro dalyviams pateikiama išvykos, žygio organizavimo ir vedimo metodika. Žygis ir artimoje aplinkoje gali tapti puikia priemone, siekiant mokinius išvesti iš komforto zonos ir paskatinti mokytis įgyjant naujų patirčių. Vienas svarbiausių elementų žygyje – komandinis darbas, naujų asmeninių savybių, ryžtingumo, ištvermingumo, fizinių jėgų įgijimas, ugdomas pasitikėjimas savo jėgomis. 

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.