Paieška

„Dėmesio sunkumų turintys vaikai grupėje. Kaip lavinti dėmesį grupinėse veiklose?“ (6 val.)

Programa „Ypatingų vaikų ugdymo proceso iššūkiai ir galimybės“ (42 val.).

Data
2024-01-31
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Lina Liutvinienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro metu aptarsime dėmesio sunkumų turinčių vaikų ypatumus, su kuriais susiduriame grupėje. Įvertinsime kokiose veiklose dėmesio sunkumai realiai apsunkina ugdymo(si) procesą, o kur galime kūrybiškai prisitaikyti ir sėkmingai atlikti užduotis. Analizuosime kaip pritaikyti aplinką, priemones ar metodus, kad ilgiau išlaikyti kokybišką dėmesį veiklose.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.